Demarit vaativat lapsille täyttä oikeutta varhaiskasvatukseen

Kirjoituksia
Demarit vaativat lapsille täyttä oikeutta  varhaiskasvatukseen
Edellisellä vaalikaudella Suomessa uudistettiin varhaiskasvatuslaki. Siinä varhaiskasvatus määriteltiin lapsen oikeudeksi.  Nykyinen porvarihallitus on lähtenyt murtamaan tätä periaatetta  Kunnille on annettu oikeus nostaa  ryhmäkokoja ja päivähoitomaksuja  sekä  rajata työttömien sekä perhevapaalla olevien vanhempien lasten oikeutta saada varhaiskasvatusta
Kunnille tarjotut keinot korjata talouttaan  ovat vastuuttimia ja lyhytnäköisiä. Ne heikentävät  varhaiskasvattajien mahdollisuuksia edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä sekä  mahdollisuuksia vastata lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Ne heikentävät  lapsen vertaissuhteita ja syrjäyttävät kaikkei heikoimmassa  asemassa olevia.
Monet varhaiskasvatuksen asiantuntijat ovat kritisoineet  muutoksia  eriarvoisuutta lisääväksi. Viimeksi  kantaa ovat ottaneet  Espoon seudun lastentarhanopettajat ry. ja OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys. Varhaiskasvatuksen myönteiset vaikutukset riippuvat siitä, kuinka usein ja kuinka monta tuntia päivässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen, kuinka säännöllistä ja jatkuvaa lapsen osallisuus on, kuinka pysyviä ihmissuhteita lapsi solmii päiväkodissa sekä kuinka hyvin toiminta vastaa lapsen tarpeita.
Espoon kaupunginhallituksen ja valtuuston demariryhmien mukaan yhdenkään lapsen  oikeuksia oppia, kasvaa ja kehittyä ei ole Suomessa varaa vaarantaa. Myös taloudellisesti esitys on typerä. Mm. OECD on todennut, että varhaiskasvatukseen panostetut voimavarat saadaan seitsenkertaisesti takaisin. Kyse on hölmäläisten peiton leikkauksesta: Jos varhaiskasvatusta heikennetään, jatkossa tarvitaan yhä enemmän tukitoimia perusopetuksen puolelle.
Espoo on pidättäytynyt nostamasta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja, vaikka valtioneuvoston asetus sen olisi sallinut. Tästä voimme olla ylpeitä.  Kokoomuksen johdolla nostettiin  kuitenkin kaupunginhallituksessa   hoitomaksuja jopa 33 %!
On hienoa, että Kokoomuskin on tajunnut hallituksen keinojen tuhoisuuden. Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Pia Kauman esittämä kompromissiratkaisu, jolla leikattaisiin päivähoito-oikeutta hieman vähemmän kuin mitä maksimissaan kunta saisi,  ei poista  itse perusongelmaa, vaikka ehkä lieventääkin joitain sen aiheuttamia haittoja.  Myös taloudellisesti esitys  on typerä. Yksin perheiden tarpeiden oikeudenmukainen arviointi söisi aivan liikaa työntekijöiden jo nyt kiireistä työaikaa –   sekä  kuvitellut  parin  miljoonan euron
Pienten lasten oikeuksia oppia, kasvaa ja kehittyä ei ole  demarien mielestä Suomessa varaa vaarantaa. Kaikilla lapsilla on oltava Espoossa- yhdessä Suomen varakkaimmista kaupungeista – jatkossakin  oikeus täyteen varhaiskasvatukseen. Samaan ovat päätyneet useat  Espoota köyhemmät kunnat.
Martti Hellström
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Markku Sistonen
Kaupunginhallituksen sosialidemokraattisen ryhmän puheenjohtaja

Kommentoi