Jarkko Rahkonen

Kirjoituksia

Virheellisten tietojen oikomiseksi alla oleva tietodote Kirsi voitko laittaa tämän valtuustoryhmän jakeluun.
Kesäterveisin Jarkko
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hyvät valtuustoryhmän jakelussa olevat
Valtuustoryhmä kokoontui 06.06. Harrietin kotona. Kokous oli erinomainen ja tarjoilu herkullinen ja monipuolinen. Kiitoksia Harriet!
Ryhmässä oli esillä myös taetteritaloasia, joka iltapäivällä oli ollut ekyj:n kokouksessa päätösasiana. Markulle kiitos, että hän paljasti sen että päättäjille oli kerrottu muunnettua totuutta ettei mitän suojeluesitystä ole jätetty ely-keskukseen.
Valitettavasti maanalaisen teatterin kannattajien harhautus onnistui ja kokous päätti teatteri viedään maan alle ahtaisiin tilohin. Tämä päätös joudutaan peruuttamaan koska suojeluesitys on jätetty 18.05. ja se keskeyttää kaiken Kulttuurikeskusta vahingoittavan suunnittelun. Lainmukaan keskeyttää heti ilman asemakaavan vaikutusta.
Olen kaksi kertaa voittanut Espoon kaupungin korkeimmassa oikeudessa. Tämä tulee olemaan kolmas teatterin ja kulttuurin voitto.
Arvoisat ryhmän jäsenet
Sosialidemokraatit olkoon kannattamassa kansainvälisen teatterimme rakennusta maan päälle Tapiolan keskustaan 28.05 2014 hyväksytyn asemakaavaesityksen mukaisesti.
Markulle vielä, kiitin jo Sinua tiedosta toivon, että saan kiittää Sinua vielä maanpäällisen teatterirakennuksen kannattamisesta jatkossa.
Kesäterveisin Jarkko
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uudenmaan ely-keskus
Espoon Kulttuuriseura ry jätti allekirjoittamani Espoon Kulttuurikeskusta koskevan suojeluesityksen Uudenmaan ely-keskukseen 18.05. 2016
Ely-keskuksen ylitarkastaja Henrik Wager ilmoitti virallisesti Espoon kaupungin edustajille 05.06. ja 06.06. että suojeluesitystä ei ole jätetty ely-keskukseen. Ajankohta oli erittäin vahingollinen Kultuurikeskuksen kannalta, koska teatteritalon paikasta on kaksi kilpailevaa vaihtoehtoa joita punnitsi keskenään kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto eli eky-jaosto 06.06. päivällä. Kaupunginhallituksen varapj. Markku Sistonen väitti illan 06.06. kokouksessa jossa olin paikalla ettei suojeluesitystä ole jätetty eikä sitä ollut mainittu ko asian esittelytekstissä asiasta päätettäessä.
Virheellinen väite virallisessa kokouksessa vaikutti ratkaisevasti siihen, että eky-jaosto päätti esittää teatteritaloa Kulttuurikeskuksen yhteyteen mikä saamieni suunnitelmien mukaan merkitsee mm. Kulttuurikeskuksen erään seinän ja edustan torin repimistä. Kulttuurikeskus on yksi kolmesta suomalaisesta rakennuksesta maailman arkkitehtuuriatlaksessa ja täyttää rakennusperinnön suojelemista koskevan lain suojelun edellytykset asemakaavasta riippumatta. Suojeluesityksessämme on lain vaatimukset täyttävät perustelut suojelulle. Nehän on siis luettavissa ely-keskuksessa esityksestämme.
Sain 06.06. päivällä tietää Wagerin ja espoolaisten maanalaista teatteria ajavien väittävän että suojeluesitystä ei olekaan jätetty. Ryhdyin heti selvittämään virhetiedon syntyä. Ely-keskuksen sisältä sain tietää, että Wager ei tiennyt että meillä on ely-keskuksen todistus esityksen jättämisestä 18.05. Wager oli onnistunut taivuttamaan kirjaamon Pirkon (sukunimeä minulla ei ole) väittämään että vain 23.05. jätetty liite löytyy. Vaimoni Marja Rahkonen soitti kirjaamoon ja kertoi, että meillä on kuitti esityksen jättämisestä. Puolen tunnin kuluttua tuo Pirkko soitti vaimolleni,

että suojeluesitys olikin löytynyt toisesta kaapista – soittaja vaikutti olevan peloissan mitä virhetiedosta seuraa. Esityksen löytymisestä ilmoitettiin myös Wagerille joka vielä väitti ettei suojeluesitystä ole.
Tietäen parin ely-kesuksen virkamiehen liian hyvät yhteydet espoolaisiin maanalaista teatteria ajaviin teknisen toimen virkamiehiin painotin vaimolleni että ehdottomasti kuitti pitää vaatia kun hän vie esityksen kirjaamoon. Näin Marja teki ja nyt on selvitettävä Wagerin osuus virheellisen tiedon laajasta levittämisessä Kulttuurikeskuksen vahingoksi. Toivon, että ely-keskus lähettää minulle selvityksen tulokset mahdollisimman pian jolloin poliisitutkimusta asiasta ei tarvita. Toivon, että ely-keskus ilmoitaa asiasta Espoon kaupungille joka voi harkita asian uudelleen käsittelyä pian.
Kerron vielä että Kulttuurikeskuksen suunnittelijalta arkkitehti, professori Arto Sipiseltä ei Espoon kaupunki pyytänyt muutossuunnitelmista lausuntoa. Järjestämässämme mediatilaisuudessa 19.05. Arto Sipinen kutsui tätä Espoon kaupungin synnyttämäksi skandaaliksi. Maanalaista teatteritaloa Sipinen piti täysin absurdina. Häenen mielestään Tapiolan keskustan 28.05. 2014 hyväksytyn asemakaavaesityksen mukaisesti sijoitettava teatteritalo toteuttaisi erinomaiseti Aarne Ervin alkuperäistä Tapiolailmettä.
Espoon Kulttuuriseura ry toivoo, että ely-keskus päättää pikaisesti suojeluesityksemme mukaisesti Kulttuurikeskuksen suojelusta Espoon kaupungin suunnittelun ohjaamiseksi lain vaatimuksia noudattamaan.
Espoossa 06.06.2016
Espoon Kulttuuriseura ry puheenjohtaja Jarkko Rahkonenjarkkorahkonen33@gmail.com

Kommentoi